Õppekavad

Fenotüpoloogia | Suudate 2-4 minuti jooksul...


1. Fenotüpoloogia (phenotypology).
Fenotüpoloogia (mitte füsionoomika)- inimese iseloomu konkurentsitu ekspress-diagnostika tehnoloogia tema välisilme (näojoonte) järgi. Patendikaitse Eestis, Venemaal, USA. 3 treenerit maailmas. Omandamise lihtsus ja kerge omandatavus.
Fenotüüp – see on geneetika välisilme. Omandanud fenotüpoloogia, võite kõiki geneetikaga kaasaantud isikuomadusi, iseloomuomadusi lugeda inimese näolt.
Olles omandanud fenotüpoloogiaalased teadmised – olete omandanud võimsa «relva» maailma uusimate tehnoloogiatega isikuvälises suhtlemises, ärivallas, töötajate valikul, müügitegevuses, kasvatustöös j.n.e. Põhjalikumalt...

NB! 30,34% fenotüpoloogia kursusel eriettevalmistuse saanud kuulajatest leiavad, et fenotüpoloogiat on äärmiselt vajalik õpetada vanuses 14- 18 aastat; 56,53% peavad vajalikuks õpetada seda vanuses 18- 20 aastat ja 13,04%- vanuses 25-30 aastat. Küsimusele «Kui paljud Teie tuttavatest, tundmata fenotüpoloogiat, võivad täpselt kindlaks määrata inimese iseloomu?» on saadud järgmisi vastuseid: 58,14% vastasid- «keegi ei ole selleks võimeline», 41,86%- «peaaegu keegi ei ole selleks võimeline».

2. Tugeva mõtlemise tehnoloogia
„Tugeva mõtlemise tehnoloogis“ kursuse läbiteinute küsitluse tulemusel saadi järgmised andmed: 16,6% küsitletutest leiab, et antud tehnoloogia õpetamine on äärmiselt vajalik, alates 6-7 aastasest vanusest; 43,3%- alates keskkoolist; 40,1%- alates 20-30 aastasest vanusest. Küsimusele «kellele teie arvates ei tohiks kategooriliselt õpetada antud tehnoloogiat?» saadi järgmised vastused: poliitikutele, palgatöölistele, kriminaasete kalduvustega inimestele, kurjategijatele, terroriorganite heaks töötavatele inimestele.

Kolmas aastatuhat – intellekti diktatuuri ajasu algus ja valik on nagu ikka ainult üks – kas süüa teisi või saada ise ärasööduks. Kui varem oli võimalik midagi otsustada primitiivse jõu ja päritolu abil, siis nüüd võidetakse vaid kiire ja oskusliku probleemi lahendamise arvel . Edu aluseks kaasaegses maailmas ei ole mitte oskus leida õige lahendus millalgi, vaid nende lahenduste leidmise kiirus ja tugevate ja kasulike variantide kogus. Alternatiivid puuduvad!
Põhjalikumalt... 
                  
                                    


 
 
 
 Copyright © 2008-2012, L-Contact OÜ, E-mail: info [at] l-contact.ee