Programmas

Fenotipoloģija | Varēsiet 2-4 minūšu laikā noteikt...

                                                                         "Rīt cerēt, ka mēs kaut ko iemācījāmies vakar". 
                                                                                                                          Džons Veins.
 1. Fenotipoloģija (phenotypology).
Fenotipoloģija (nevis fiziognomika) – unikāla ārpuskonkurences tehnoloģija cilvēka rakstura ekspresdiagnostikai, vadoties pēc viņa ārējā izskata (pēc sejas iezīmēm). Aizsargāta ar patentu Igaunijā, ASV, Krievijā. Visā pasaulē tikai 3 pasniedzēji. Apgūšanas vieglums un pieejamība.
Fenotips ir ģenētikas ārējā izpausme. Pēc fenotipoloģijas apgūšanas visas personiskās īpatnības un rakstura īpašības, ko nosaka ģenētika, var nolasīt no cilvēka sejas. Sīkāk...
Fenotipoloģijas zināšanu pārvaldīšana nozīmē iegūt spēcīgu “ieroci”, t.i. apgūt jaunākās tehnoloģijas starppersonu saskarsmes sfērā, attiecībās „sieviete – vīrietis”, preču un pakalpojumu pārdošanā, personāla atlasē, darbā ar klientiem, biznesā, bērnu audzināšanā, utt. Apgūšanas vieglums un pieejamība. Sīkāk...

NB! 30,34% klausītāju, kas pabeiguši speciālo fenotipoloģijas sagatavošanas kursu, uzskata, ka fenotipoloģiju būtu ļoti nepieciešams mācīt 14 – 18 gadu vecumā; 56,53% uzskata, ka apmācība būtu nepieciešama 18-20 gadu vecumā, un 13,04% - vecumā no 25 līdz 30 gadiem. Uz jautājumu “Vai daudzi no jūsu paziņām, nezinot fenotipoloģiju, var precīzi noteikt cilvēka raksturu?” saņemtas sekojošas atbildes: 58,14% atbildēja – “neviens nevar”, 41,86% - “gandrīz neviens nevar”. 


  

 
 
 
 Copyright © 2008-2012, L-Contact OÜ, E-mail: info [at] l-contact.ee