Seminarid > Fenotüpoloogia kursuse õppekava

Praktiline kasutamine kaadriohutuses, aga samuti töös ostjatega, klientidega, partneritega, konkurentidega, alluvatega ja sugulastega.
Fenotüpoloogia- kiirtehnoloogia – iseloomu diagnostika fenotüübi järgi (geneetika välise ilmingute järgi), näojoonte järgi.


• Tahe kui takistuskivi ärialastel läbirääkimistel. 
                

                              
• Geneetiliselt nõrga iseloomuga inimeste käitumise kompensaatormehhanismid.
• Kliendid, kes on geneetiliselt programmeeritud jämedale ja tugevale vastupanule ükskõik millise pressingu korral.
• Inimese kiskjalikud rudimendid. «Ostja-kiskja», ja «müüja-ohver». Kuidas käituda?
• „Kriminaalsuse“ diagnostika, geneetiline kalduvus selleks ja selle kasutamine äri- ja loomingulises vallas.
• Inimese kompensaator-kaitsemehhanismid. Nende tekkimise põhjused, tähendus, oht. Nende mehhanismide kasutamine müügisfääris ja suhtlemises.
• Inimese kompensaator-kaitsemehhanismid. Nende tekkimise põhjused, tähendus, oht. Nende mehhanismide kasutamine müügisfääris ja suhtlemises. Erinevate geneetiliste psühhofüsioloogiliste omadustega klientide kaitsereaktsioonid. Kohene diagnostika ja suhtluskeele valik.
• Töö tehnoloogia agressivsete inimestega ja klientidega „suslikud“.
• Initsiatiivsus. Konservatism. Ettevaatlikkus ja julgus.
• Maniakaalsus poliitikutel, teadlastel, religioonis.
• Maniakaalsus ja selle distantsiooniline määratlemine.
• Seksuaalse maniakaalsuse tunnused.
• Erinevat vormi maniakaalsuse imiteerimine võtted.
• Teadmiste sihipärane praktiline kasutamine maniakaalsusest müügiprotsessis, aga ka alluvate oskuslik ärakasutamine firma kasuks.
• Inimlikud lokaatorid.
• Intellekti geneetilised näitajad inimese fenotüübis.
• Partneri intellekti potentsiaalsete omaduste kohene määratlemine.
• «Inimene - kalkulaator» või «inimene - leiutaja».
• Inimeste geneetiline orientatsioon. Rusikad, roosid või ajud?
• Veatu intellektuaalse või tundelise instrumendi valik ostja voi kliendi stimuleerimiseks.
• Kalduvus eriti suurele tundlikkusele.
Töö metoodika keeruliste klientidega
• Võtted: Küsimuste esitamise tehnoloogia sõltuvalt kliendi fenotüübist.
• Pragmaatilise tunnetamise näitajad, ärialased kalduvused.
• Kasulike ja kasutute klientide ekspress - määratlemine.
• Hüpertroofiline karjääri iha.
• Universaalne intellekt.
• Teovõimelise kliendi tunnused.
• Võim või autoriteet?
• Suurushullustuse tendentsid.
• Kes Teie ees seisab: strateeg või taktik?
   

 

• Iseloomude illustratsioonid tuntud inimeste portreede järgi
• Inimese teine lokaator, või, aistingute generaator.
• Aeglus, taktilisus, mõtlikkus.
• Töö metoodika aeglaste ja tundlike klientidega.
• Konkreetsus, reaktsiooni kiirus, võimalik jultumus.
• Tüüpilised vead töös klientidega.
• Ümbritsevate mitteplastiline, polaarne tunnetus.                                                                
• Provokaatori fenotüüp.
• Temperament.
• Pedantsus, kalduvus ülikorralikkusele, «rähni sündroom».
• «Muukrauad ja saladused» läbirääkimiste käigus ja/või müügitegevuses «inimeste - tüütustega».
• Närvisüsteemi näitajad. Inimene - «detonaator». Ohutusabinõud.
• Kalduvus jäikusele, pöörasusele.
• Kolmas lokaator inimese näos.
• Kiskjad ja tainapead.
• Geneetilise kahtlustavusega ja ülitähelepanelikkusega ohtlikud partnerid.
• Värviline maailm: «Blondiinid», « insenerid», «inimestevihkajad», «müstikud»….
• Kalduvus konkreetsele maailmatunnetusele.
• Kiire anonüümne seksuaalse realiseerimata potentsiaali ja varjatud liiderlikkuse ja kombelõtvuse kalduvuste määratlemine. Nende iseärasuste kasutamine ostjate juures müügi optimiseerimiseks.
• Ohtlik iseloomujoon ja selle diagnostika – geneetiline kalduvus «heroilis- hullumeelsusele», kontrollimatutele tegudele (vägivald, kuni tapmiseni välja, narkomaania, usufanatism, depressioonid, enesetapud, aga samuti ka ekstreemsed teod). Ohutustehnika töös taoliste klientidega.
• Side käekirja ja inimese seisundi vahel.
• Treening - grafoloogia .

• Treening pingest vabanemiseks «Suslik – kotaurus».
• Neljas lokaator: geneetiline kaldubvus: teovõimelisusele või küünilisele moralismile, või põikpäisusele, jämedusele, või armsale lobisemishimule, kahekordsele tõele, «lolluste rääkimisele», varjatusele, seksuaalsele tundelisusele, naiivsusele või häbematusele?
• „Haikala“ naeratus ja „mopsi“ naeratus»
• Kinesteetiline fenotüpoloogia.
• Otsustusvõime, põikpäisuse määratlemine.
• Kalduvus raevukusele.
• Kalduvus üleliigsele psühholoogilisele apindlikkusele, isegi kuni valelikkuseni välja
• Tööarmatus.
• Inimestel omaduse „tahan saada tasuta“ määratlemine, kes alati leiavad meetodi professionaalselt ja „hingeliselt“ istuda Teile kukile (sealhulgas ka müügiprotsessi ajal).
• geneetiline kalduvus artistismile.
• Eeldatava rumaluse määratlemine.
• Kontaktsus ja vastupidi.
• Miimika, kui pikaajaliste ühesuunaliste emotsioonide ja läbielamiste tulemus.
• Üksikute iseloomujoonte määratlemine hääle ja naeru järgi.


Kontrolltöö läbitud materjali kohta.
Suur treening «Võistlus FBI-ga», või, ebausaldusväärsete partnerite, alluvate, müüjate j. t. otsimine

                                                         


Ekspress diagnostika kuulajate poolt esitatud fotode alusel (tehnoloogia praktilise teovõimelisuse konkreetne demonstratsioon).


 
 
 
 Copyright © 2008-2012, L-Contact OÜ, E-mail: info [at] l-contact.ee