Seminarid > Kommentaarid

Fenotüpoloogia kursuse kohta.

Видео- отзывы о курсе-тренинге Игоря Лейчонка "Быстрое распознавание черт характера человека и его линий поведения с использованием фенотипологии"  (смотреть здесь).

Rühm, Tallinn.
«Suur tänu kõigi õpilaste nimelt kaasakiskuva reisi eest fenotüpoloogia maailma. Veetsime unustamatu aja üksteisega ja meie Õpetaja – suurepärase sõnameistriga suheldes. Suurim tänu Igorile suurepäraselt edasiantud teadmiste eest, mis vaieldamatult kuluvad meile elus ära. Eraldi tänu autorile Mark Litshinile selle unikaalse ja suurepärase metoodika eest!».

Julia ja Roman, Tallinn.
«Nüüd näeme kõike hoopis teistmoodi ja tunneme ennast peajagu kõrgemal ümbritsevatest inimestest. Unikaalsete teadmiste maailma pühendatud uute «rebastena» täname meie austatud ja väga meeldivat õpetajat Igorit megateadmiste megakursuse eest!».

Valentina. Personali väljaõppe spetsialist. Tallinn. 
«Kursused on igas mõttes - super! Suurepärane materjali tutvustamise maneer, heatahtlik atmosfäär ja õpetaja kaasaelamine aitavad kaasa heade lõpptulemusete saavutamisele. Suur tänu!!!»

Olga. Concordia, USA. Üliõpilane.
"Suur tänu kursuse ja unikaalse võimaluse eest õppida tundma seda, millest enamusel elanikkonnast pole aimugi! Olen kindel, et kasutades neid teadmis on palju lihtsam suhelda ümbritseva maailmaga. Tänan initsiatiivi eest õppetegevusel."

Jelena. Sankt- Peterburg. Müügijuht.
"Super!!! Igas mõttes. Väga huvitav ja eluliselt vajalik materjal! Kui aga mitte õpetaja kannatlikkus, kogemused ja oskused esitada materjali meile õppuritele nii arusaadavalt, siis 5 päeva jooksul oleks olnud raske seda meile selgeks teha. Nii et individuaalne tänu treener Igor Leitsonokile".

Nikolai. Concordia, USA. Üliõpilane. "Olen teile väga tänulik selle aja, kannatuse ja teadmiste eest, mis te meile edasi andsite. Kursus on äärmiselt kasulik nii igapäevases elus kui ka ametialases tegevuses. Ärisfääris on fenotüpoloogiakursus lihtsalt hädavajalik, kuna aitab kindlaks määrata mitte ainult inimese fenotüpoloogilisi omadusi, vaid ka ütleb meile ette selle inimese käitumise erinevates elusituat’ioonides. Peale teadmiste omandamist hakkasin mõistvalt suhtuma ümbritsevate inimeste tegudesse. Igor, olen väga tänulik.
Kui kavatsete korraldada kursust USA-s, siis andke kindlasti teada."

Irina. Uurija. Tallinn.
"Tänan võimaluse eest õppida tundma ja kasutada järjekordsete loodusseaduste avastusi.
Selle kinnitusi näeme iga päev ja iga kord võime veenduda, et jälle läks " täkkesse". Lihtsalt vaimustav!"

Jelena. Tallinn. 
"Tänan unikaalse kursuse eest! Kõik geniaalne on lihtne!"

Inga. Tallinn. "Väga huvitav kursus, informatiivne ja positiivne. Hakkas kergem mõista iseennast ja ümbritsevaid inimesi. Hakkan vaatlema inimesi, kuivõrd siiski iseloomujooned sõltuvad fenotüübist! Huvitav vaadata inimesi ja mõista, miks nad nii või teisiti käituvad. Super!!! Väga meeldis õpetamise maneer."

Marina. Tallinn.  "Suur tänu super-mega-positiivsete emotsioonide eest!!! Soovin palju- palju edu edaspidisel fenotüpoloogia õpetamisel!!!"

Sergei, reklaamiala spetsialist. Tallinn. "Jõudnud selgusele iseendas, hakkasin paremini suhtuma ümbritsevatesse. Palju on muutunud selgemaks, ümbritsevas maailmas, suhetes lähedaste inimestega. Hakkan rakendama praktikas üllatel eesmärkidel,mitte vastupidi. Loodan ülejäänud elu elada suurema kasulikkusega.Lapsi hakkan kasvatama selliselt, et arendan nende häid omadusi ja parandan negatiivseid iseloomuomadusi. Elule on tekkinud mõte, see on nüüd selgem ja pole enam udune."

Jelena, NS King müügijuht. Tallinn.
"Sooviksin väljendada meie ühist tänu treener Igor Leitsonokile.
Firma NS King müüjad kuulasid ära 3-päevase fenotüpoloogia kursuse suure huvi ja rahuldusega. Saadud teadmised aitavad meie töötajatel rahulikumalt ja suurema mõistmisega suhtuda inimestesse. Siin vaid mõni tagasiside:
- Suhtun kursusesse väga positiivselt. Alati olen tahtnud mõista inimeste käitumist ja tegusid. Heameeleha jätkaksin õpinguid.
- See on just see juhtum, kui isiklik huvi ühtib tööalase vajadusega. Kergem on hakanud mõista oma lähedasi ja ennast eelkõige.Minu arvates äärmiselt vajalik kõigile müüjatele.
- Teenindussfääris on väga oluline paremini mõista kliendi soove ja vajadusi ning leida ühine keel.
- Selgemaks on saanud inimeste teod, kergem on mõista teineteist, leida ühine keel, erinevad võtted võimaldavad ära hoida mittevajalikke konflikte ja isegi stressiolukordi."


Janina, 31 aastane, ettevõtja, Tallinn.  
"Nii kursus kui ka tehnoloogia meeldisid väga. Peamine – vabaneda illusioonidest nii enda kui ka inimeste suhtes! Vabanesin illusioonidest enda suhtes, ma tean, kes ma selline olen ja milleks ma võimeline olen! Tean, kellega koos elan perekonnas ja mida ligikaudu neilt oodata ( mõnikord ka täpselt).
Kasutamine - perekonnas, oma tegevusalal, laste kasvatamisel.
Püüan kaasata antud tehnoloogia juurde võimalikult rohkem inimesi, et ka nemad saaksid lõpetada illusioonides hõljumise nii enda kui ka teiste suhtes.
Lektorite näitlejameisterlikkus ja nende professionalism. Kõrgeima klassi näitlejad!"

Elita, 36 aastane, müügiagent, Riia. "Fenotüpoloogia- see on super! Leian, et see on vajalik igaühele, kes soovib oma tegevusvallas edasi jõuda. See aitab töös inimestega. Samuti aitab ka perekonnas.
Arvan, et lastel on samuti vaja seda tunda".

Diana, 42 aastane, müügijuht, Riia.  
"Peale kursust lidin vastused minu «miksidele?» suhetes inimestega – seepärast, et selline on geneetika! Need on teadmised, mis võimaldavad sulmõista, et pole mõtet murda sisse suletud ustest. Kergem on elada. Lihtsam onoponendile midagi selgeks teha talle arusaadavas keeles ja saavutada mõlemaid arhuldavaid positiivseid tulemusi. Huvitavam on seista järjekorras – on millega tegeleda - vaadelda, ennast treenida. See tehnoloogia on minu arvates vajalik lastele kui kooliprogramm. Üldiselt on see vajalik kõigile. Küsimus on selles, kuivõrd näeb igaüks selles enda jaoks uut võimalust ja kasutusvõimalust enda jaoks".

Kristiina, 25 aastane, sekretär, Tallinn.
"Muutus mõtteviis teiste inimeste suhtes, näen selgemalt mind ümbritsevate inimeste eredaid iseloomuomadusi, millele tasub tähelepanu pöörata".

Igor, 23 aastane, ettevõtja, Tallinn.
"Eelkõige õppisin tundma ennast. «Kadus» hulk komplekse.
Nende teadmiste kasutamise kasu enda jaoks näen kõiges, kogu planeedil, kõikjal kus on inimesi, neid on aga kõikjal".


Kristiina, 31 aastane,ettevõtja, Tallinn. "Avastasin uusi jooni iseendas, millest midagi ei teadnus, ja see mulle meeldis. Huvitav oli avastada midagi uut oma sõprades.
Teadmisi on kasulik ära kasutada isiklikes suhetes ( mees - naine), partneri leidmisel.
Meeldis: treening igaühe isikuomadustega".


Karl, 54 aastane, lektor.
"Sain enda kohta palju tähtsat ja kasulikku teada, hakkasin teisiti vaatama inimesti. Kasu sellest leidsin ja peresuhetes".

Oleg, 35 aastane, valvesignalisatsiooni spetsialist.
"Hakkasin vaatama inimesi lihtsamalt, muutus ( paremuse poolt) suhtumine abikaasasse. Tean, kuidas läheneda kliendile. Kasutust leian nii müügitegevuses, peresuhetes, tutvusringkonnas, töökollektiivis".

Inga, 28 aastane,õpetaja.
"Kuidagi teisiti vaatan nüüd inimesi, justkui läbi mingite spetsiaalsete prillide.
Kasutust näen suhetes lastega, töökaaslastega, administratsiooniga, peresuhetes, suhetes sõpradega.
Meeldis: järjepidevus seletustes, четselgus ja konkreetsus iseloomuomaduste – iseloomustuste kirjeldamisel".

Svetlana, 34 aastane, müügikonsultant.
"Võrratu kursus isikulise arengu jaoks ja aju treenimiseks!
Nüüd tajun inimesi teisiti, oskan seletada nende käitumist.
Kasutus – isikutevahelised suhted, müügitegevuses, äritegevuses, olmes". 
 
 
 Copyright © 2008-2012, L-Contact OÜ, E-mail: info [at] l-contact.ee